ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Establishment News

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ 2021 ജനുവരി 27, 28 , 29, 30 തീയതികളിൽ "മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ആധുനിക പ്രവണതകൾ - കർഷകർക്കൊരു കൈതാങ്ങ്" - ഫേസ് ബുക്ക് ലൈവ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയന്നൂരിൽ ഐ.ഐ.എസ്.ആർ പ്രഗതി മഞ്ഞൾ വിളവെടുപ്പുത്സവം – 21.01.2021

തൃശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവില്വാമല പഞ്ചായത്തിലെ പാറക്കടവ് പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നൂറുശതമാനം ജൈവകൃഷി രീതീയിൽ വിളയിച്ച 35 ശതമാനം തവിടു കളയാത്ത "തിരുവില്വാദ്രി മട്ട അരി" വിപണിയിലെത്തിച്ചു.

Documents: 
AttachmentSize
Notification340.79 KB

facebook live

Documents: 
AttachmentSize
facebook live633.17 KB

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019