ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Establishment News

Farmers Awareness Campaign on Balanced Use of Fertilizers 18 June 2021

തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം കൃഷിയിൽ രാസവളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാര് 2021  ജൂൺ 18 നു സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Documents: 

തൃശ്ശൂർ,കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ 2021 ജൂൺ 2 നു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളുടെയും, ചൊറിയൻ പുഴുക്കളുടെയും, പുള്ളി പുൽച്ചാടിയുടെയും ആക്രമണത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോ. ഹസീന ഭാസ്കർ., ഡോ. ഗവാസ് രാഗേഷ്., ഡോ. ബെറിൻ പത്രോസ്. ഡോ. ദീപ്തി കെ.ബി., ഡോ. ദീപ ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവരും, പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബ്ലോക്കുകളിലെ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.

Documents: 
AttachmentSize
news_clippings.pdf146.25 KB

ഐ .സി.എ. ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും തൃശ്ശൂർ ആത്മയും ചേർന്ന് 2021 മെയ് 29 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10. 30 മണി മുതൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി Monthly Technology Advisory Meeting (MTA ) സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേരള കാർഷിക സർവ്വ കലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്നു. Google Meet app ലിങ്ക് വഴി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. https://meet.google.com/whm-awme-cww

Documents: 
AttachmentSize
document2.pdf1.31 MB

ഐ .സി.എ. ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും തൃശ്ശൂർ ആത്മയും ചേർന്ന് 2021 മെയ് 22 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10. 30 മണി മുതൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി Monthly Technology Advisory Meeting (MTA ) സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേരള കാർഷിക സർവ്വ കലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്നു. ഡോ. ജിജു പി. അലക്സ്., വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല മുഖ്യാതിഥി ആയി പങ്കെടുക്കുന്നു .

Documents: 
AttachmentSize
mta_meeting_flyer.pdf872.59 KB

ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - കർഷകരുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്

ഐ.സി.എ.ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ കർഷകർക്കായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വിള പരിപാലനം, രോഗ കീട നിയന്ത്രണം, മറ്റ് കൃഷി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പറുകൾ : 9961433467, 7736690468, 9496303221

Documents: 

കർഷകരുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഐ.സി.എ.ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ വിത്തുകൾ (മത്തൻ, കുമ്പളം, പാവൽ, പയർ (ലോല), തക്കാളി, വെണ്ട ), വാട്ട കപ്പ, ഉണക്കകപ്പ, ബട്ടൺ മഷ്റൂം, കൂൺ വിത്തുകൾ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നംങ്ങളായ മാംഗോ ക്രഷ്, ചാമ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ക്രഷ്, ജൈവോത്പന്നങ്ങളായ നന്മ, ശ്രേയ, ട്രൈക്കോഡെർമ സമ്പൂഷ്ടീകരിച്ച ചാണകപ്പൊടി, അയർ, സമ്പൂർണ കെ.എ.യു മൾട്ടിമിക്സ് (വാഴ, നെല്ല്, പച്ചക്കറി) എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ 9400483754 എന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

KAU RABI invited application for Agripreneurship Orientation Programme (KAU RAISE 2021) and Startup Incubation Programme (KAU PACE 2021). Interested participants may fill the google form or fill the attached form and send it to the prescribed address. 

Google form Link for KAU RAISE 2021: https://forms.gle/7gCgCMuc6Tqq1C2t5

Google form Link for KAU PACE 2021: https://forms.gle/SRgVwWsH7BD3Aj6b8

 

ഐ.സി.എ. ആർ - തൃശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം- ലോക ജല ദിനം - സെമിനാർ  -22 .03 .2021 

 

സെമിനാർ   

Agromet Advisory Bulletin

Documents: 
AttachmentSize
Agromet Advisory Bulletin 571.08 KB

Krishi Vigyan Kendra Thrissur declared as Green Office with A grade in the Haritha Audit. Nodal officer Smt. Arathy Balakishnan, Assistant Professor, KVK Thrissur received certificate in a function organised at Madakkathara Grama Panchayath office on 26.01.2021

 

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019